Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsapparaat, in het bijzonder ter hoogte van nek en rug, maar ook in bovenste en onderste ledematen.

Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Er wordt nagegaan of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) wordt de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van de klacht opgespoord.

Manuele therapie - Kim Servranckx

Het lichaam wordt als een `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueel therapeutisch onderzoek. Er worden verbanden gelegd (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende regio’s in je lichaam. Zo kan bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaakt worden door een functiebeperking van de bovenste nekwervels of beenpijn een gevolg zijn van een stoornis ter hoogte van het bekken.

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, harmoniserende technieken, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…

Ik ben lid van de Manual Therapy Association Belgium (www.mathera.be).