Kinesitherapie

De mogelijke oorzaak van de klacht wordt eerst achterhaald vanuit een uitgebreid vraaggesprek en klinisch onderzoek. Er wordt gezamenlijk met de patiënt, en indien nodig de arts, een behandelplan opgesteld, waarbij een individuele behandeling voorop staat.

De behandeling bestaat steeds uit een manueel therapeutisch handelen. Dit wordt aangevuld met adviezen, oefeningen, ergonomie, aandacht voor juiste houdingen en bewegingen om recidieven te voorkomen. Hiernaast staat ook een gezonde levensstijl voorop. Het is belangrijk om het lichaam als een geheel te bekijken en dit vanuit een holistisch-oorzakelijke aanpak.

Kinesitherapie - Kim Servranckx