Bewustzijn

Er is een veelheid aan technieken die ook wordt ingezet om je lichaam meer in balans te krijgen. Deze kunnen toegepast worden ter ondersteuning bij elke behandeling.

ADEMHALING

De manier waarop we ademen heeft een enorme impact op hoe we in het leven staan. We leven momenteel in een gejaagde , angstige wereld. Het gevolg is dat we regelmatig onze adem inhouden, dit heeft uiteraard gevolgen voor ons lichaam: fysiek, mentaal en emotioneel.

Een verstoorde ademhaling remt ons zelfhelend vermogen, prikkelt onze stress-as (HPA-as), doet onze spieren verstijven, maakt ons moe, heeft een invloed op de kwaliteit van onze slaap, maakt het ons moeilijk om te ontspannen en zo veel meer...

Een goede ademhaling zorgt er voor dat meer zuurstof op celniveau wordt opgenomen. Dit resulteert in een fysieke en emotionele vitalisering en leidt tot een hoger niveau van bewustzijn. Je krijgt via je ademhaling meer voeling met je lichaam, waardoor je sneller de signalen van je lichaam opmerkt en in contact met jezelf komt.
In plaats van dat we onze ‘adem inhouden’, krijgen we lucht en ruimte. In plaats van dat we ‘verstijven’, komen we weer in beweging.

Bewustzijn - Kim Servranckx

LIVE THE CONNECTION

Live the Connection is een bijzonder krachtig instrument om gemakkelijk en effectief allerlei vormen van stress weg te nemen en liefdevol te leven met jezelf, met je omgeving en met wat er in je leven gebeurt.

We weten dat stress gezondheidsproblemen veroorzaakt en problemen in relaties, in de familie en op het werk. Stress betekent alle soorten irritatie, angst, twijfel, onzekerheid, ongerustheid, ontgoocheling en kwaadheid maar ook eenzaamheid en isolement.

De neurowetenschap leert ons dat we enkel in vrede kunnen zijn met onszelf en anderen wanneer de twee helften van onze hersenen samenwerken – dan hebben we een ‘verbonden brein’.

Wanneer onze twee hersenhelften niet verbonden zijn, is ons brein in stress – dan werkt ons immuunsysteem niet goed, kunnen we ons moeilijk concentreren en zijn we niet aangenaam voor onszelf en onze omgeving, met alle gevolgen van dien. 

Live the Connection is een manier om allerlei vormen van stress op te heffen door de twee hersenhelften snel weer in verbinding te brengen. Patronen die je leven en je relaties belasten, leer je om te zetten in verbindende patronen die jezelf, je gezondheid en je relaties ten goede komen.

Meer info:
www.livetheconnection.com/nl
www.ontstressen.nu