Applied Kinesiology

Applied Kinesiology (A.K.) is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” (challenge) van het zenuwstelsel de oorzaak probeert te achterhalen van verschillende functiestoornissen die in het lichaam aanwezig kunnen zijn.

Door gebruik te maken van A.K. kunnen problemen efficiënt worden opgespoord en behandeld, zowel op structureel, biochemisch als op emotioneel vlak. Doordat de ingestelde behandeling doelgericht kan zijn, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat.

Applied Kinesiology - Kim Servranckx

Er is tevens een orthomoleculaire benadering. Orthomoleculaire geneeskunde is de behandeling van ziekte door de organen te voorzien van de optimale moleculaire omgeving. We vertrekken steeds van een optimaal gezonde voeding. Suppletie met vitaminen en mineralen kan de balans in het lichaam helpen herstellen en ziekte voorkomen en genezen.

Het menselijk lichaam wordt dus in zijn geheel bekeken samen met zijn omgevingsfactoren.

Voor meer informatie: